เอกสารดาวน์โหลด

เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ [Fundamental_Fund_2567 2022-08-22 17:20:29 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 2022-08-22 17:12:46 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเป้าหมายที่-1-3-ตัวอย่าง โดย ดร.ขุน (Word) 2018-10-27 13:27:01 ดาวน์โหลด
เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดย ดร.ขุน (PDF) 2018-10-26 20:25:22 ดาวน์โหลด
[QA ระดับสถาบัน] องค์ประกอบที่ 2 ด้านงานวิจัย 2018-07-19 20:03:32 ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียน โครงการการจัดการความรู้ : การพัฒนาระบบกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วันที่ 2 เมษายน 2561 2018-04-06 15:16:32 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-02-16 15:05:55 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2018-02-08 10:28:50 ดาวน์โหลด