รวบรวมเว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์ COVID-19แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 (โรงพยาบาลราชวิถี)

http://rajavithi.emergencymed.net/corona/


Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

https://www.antifakenewscenter.com/tag/ไวรัสโคโรนา2019/


สถานการณ์ในประเทศไทย
 

https://covidtracker.5lab.co/

http://www.th-stat.com/

 

สถานการณ์ทั่วโลก


https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR18vFThoIFTV9SXmFX9XWtL3WBK2lSnL30aooeO6cfaEQAGa_2EUx3W6hk#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://covid19.workpointnews.com/?fbclid=IwAR1fgO7XQY_AUUZC0GVfXpSL23iyOiMOFo5zQuhocw_kD59ipiHQbK_vKpI

 

กรมควบคุมโรค

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/?fbclid=IwAR1l_P21fz3Hp-lMEg0-zXPD2IJQKYlKV68rFwbB3aOoIIZVu8RLf2SeuO4