วันที่ประกาศ: 03 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 1530 ครั้ง

อ่านประกาศและรายชื่อได้จาก ดาวน์โหลด
 ทำสัญญารับทุนในวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 3 แผ่น 


สถานที่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคาร 15 ชั้น
938.pdf