วันที่ประกาศ: 11 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 1632 ครั้ง

อ่านประกาศและรายชื่อได้จาก ดาวน์โหลด
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำสัญญารับทุนในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทำสัญญารับทุนในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 แผ่น 


สถานที่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคาร 15 ชั้น
933.pdf