วันที่ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 3493 ครั้ง

 ประกาศ
     ประเภทการวิจัยพื้นฐาน 
     ประเภทการวิจัยประยุกต์ 
     ประเภทการวิจัยนวัตกรรม 

อ่านประกาศและรายชื่อได้จากประเภทการวิจัย
 ทำสัญญารับทุนในวันที่ 10 - 21 เมษายน พ.ศ.2560 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 3 แผ่น 


สถานที่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคาร 15 ชั้น

ติดต่อสอบถาม:
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ 0899448023 เบอร์ภายใน 319