กำลังประมวลผล...

ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 08 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 3938 ครั้ง

   

 


               

ปณิธาน (Commitment)

             
               
 

วิจัยเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

                 
                 

ปรัชญา (Philosophy)

             
                 
 

มุ่งเน้นระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

                 
                 

วิสัยทัศน์ (Vision)

             
                 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และท้องถิ่น  และสร้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก