ระบบวารสารงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

ค้นหาวารสาร

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนการใช้งานระบบ

  • ขั้นตอนที่ 1
  • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
  • ขั้นตอนที่ 2
  • ส่งโครงการ
  • ขั้นตอนที่ 3
  • ตรวจสอบสถานะ
  • ขั้นตอนที่ 4
  • ส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว ประกาศเมื่อ เอกสาร
 
1 ระบบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เปิดให้บริการแล้ว 2015-01-22 09:18:28 เอกสาร
2 หลักเกณฑ์การส่งบทความ 2015-02-06 09:10:17 เอกสาร

วารสารงานวิจัย


วารสารวิจัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (1)
ISSN : 2350-9783

วารสารวิจัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2)
ISSN : 2350-9783

วารสารวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (3)
ISSN : 2350-9783

วารสารวิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (4)
SSN : 2350-9783

วารสารวิจัย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (5)
SSN : 2350-9783

วารสารทั้งหมด