[6 มิ.ย. 65] สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านระบบออนไลน์